Impossible Part. 10

Title : Impossible Author : Mrs. Bi_bi Main Cast : Kim Jongin/ Kai EXO, Seo Sung Kyung as Clara Kim, Sia as Hwang Ji Eun Support Cast : Wu Yifan/Kris Wu, Oh Sehun, Kendall Jenner as Alexandra O’Connell, Yoon Sun Young as Choi Hana, Jin Sil as Kim Hee Sun Genre : Marriage Life, Romance, Sad…